MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ofwel ‘netjes en fatsoenlijk ondernemen’.

Tijhof vindt het belangrijk als ondernemer niet enkel rekening te houden met zoveel mogelijk winst te maken.

Wij zijn er ons van bewust dat ook wij als ondernemer een steentje moeten bijdragen ten behoeve van een betere wereld en dat doet Tijhof dan ook graag.

Onze bedrijfsverantwoordelijkheden richten zich dus op het ondernemen waarbij wij rekening houden met de effecten op ecologisch, economisch en sociaal gebied.

Tijhof zorgt voor een gesorteerde afvalverwerking op alle mogelijke terreinen en werken wij zoveel mogelijk met materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu.

Daarnaast zijn wij actief bezig jongeren met wellicht minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt kansen te geven. Als leerbedrijf zorgen we voor een goede balans tussen studie en arbeid.

Zo onderneemt Tijhof maatschappelijk verantwoord en nemen wij onze verantwoordelijkheid op de effecten op sociaal, ecologisch en economisch gebied.